ระบบรีไซเคิล

ประเภท Kit - รุ่น NRK

 • วัสดุผิวหน้าถนนยางมะตอยเก่าส่งไปยังห้องผสมโดยตรง
 • เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีวัสดุผิวหน้าถนนยาวมะตอยเก่าน้อย
 • ไม่ต้องให้ความร้อนและทำให้แห้ง
 • สามารถติดตั้งเข้ากับโรงงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

ประเภท Top-Drum Unit

 • ลดการยึดติดเพื่อลำเลียงไปที่เครื่อง R Dyer
 • คงปริมาตรในการผสมถึงแม้จะมีการยึดติดของวัสดุ
 • ไม่ต้องเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติม ⇒ วางเครื่อง Recycle dryer ไว้ข้างบน
 • บำรุงรักษาง่ายและสะดวก
 • ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย ⇒ ไม่ใช้ Skip elevator
 • มีประสิทธิภาพสูง ⇒ ให้ความร้อนแก่วัสดุโดยตรงและพัฒนาใบมีดแบบใหม่

ระบบบำบัดแก๊สไอเสีย และระบบกำจัดกลิ่น

ระบบบำบัดแก๊สไอเสีย

การเลือกระบบบำบัดแก๊สไอเสียที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับ ขนาดโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน และ สภาพแวดล้อมใกล้เคียง

 • เป็นระบบทั่วไปที่ใช้ร่วมกับการกำจัดฝุ่นในโรงงานผลิตยางมะตอย
 • แก๊สไอเสียถูกจัดเก็บในถุงกรองฝุ่น (Bag Filter) โดยพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan)
 • มีโครงสร้างที่เรียบง่าย

ระบบกำจัดกลิ่น

องค์ประกอบที่มีกลิ่น (ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน) ในแก๊สไอเสียถูกสลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรง

ลักษณะการกำจัดกลิ่นของเครื่องพ่นไฟแบบคู่ (Double Burner)

 • แก๊สมีกลิ่นจะถูกจัดเก็บโดยพัดลมดูดอากาศ และได้รับความร้อนโดยอุปกรณ์เผาไหม้อิสระ (Independent Burner)
 • แก๊สไอเสียที่ปล่อยออกมาจะผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้ง เพื่อนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่
 • เหมาะสำหรับโรงงานที่ใช้เวลาในการทำงานยาวนาน และ ต่อเนื่อง